Aby mieć prąd nie musisz budować elektrowni. Aby mieć sprężone powietrze nie musisz kupować sprężarkowni...

Sprężone powietrze jest drugim po energii elektrycznej najczęściej stosowanym w przemyśle medium, które dzisiaj można kupować. Dzięki naszej usłudze Klient płaci za powietrze, które faktycznie wykorzystał. Taki sposób rozliczania pomaga w analizowaniu rzeczywistych kosztów produkcji oraz zachęca do oszczędnego gospodarowania tym drogim medium. 

Wiele zakładów dzięki likwidacji wycieków oraz modernizacji swoich urządzeń zdołało obniżyć zapotrzebowanie na powietrze nawet o 50%! Usługę jesteśmy w stanie zrealizować również w sytuacji braku miejsca na lokalizację sprężarkowni ponieważ dysponujemy kompletnymi stacjami kontenerowymi.

 

 

Product Manager Ds. Outsourcingu
Iwona Mikołajczyk

tel.: 501 330 225
e-mail: i.mikolajczyk@walterpolska.pl